NELA
NordEuropæisk Luther-Akademi

Web-stedets tekst blander norsk, svensk og dansk.
Information in English

Senest opdateret 03.09.2021
webmaster@lutherakademi.org

NELA's årsmøde 2021
gennemføres digitalt 16. september 2021 kl. 19.

NELA's medlemmer får tilsendt zoom-link på E-mail.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Årsberetning, regnskap og revisjon

4. Godkjenning av regnskap og bestemmelse om ansvarsfrihet for styret

5. Valg av styremedlemmer for to år.

6. Valg av styreleder for ett år.

7. Valg av 2 revisorer

8. Medlemsavgiften

Årsmelding for NELA for 2020

Konferansen for 2020 skulle vært arrangert i København i oktober med temaet «Kristus i Det gamle testamente». Den måtte avlyses pga. corona. Vi prøver å arrangere en ny konferanse i København 30. oktober – 2. november 2022 med samme tema og mange av de samme foredragsholderne.

Det var ett styremøte i København i februar 2020 som drøftet planene for konferanser i 2020 og 2021. Dessuten hadde styret to digitale styremøter, og en del kontakt på epost mellom styremøtene. Ettersom konferansen ble avlyst, måtte også årsmøtet avholdes digitalt.

Styremedlemmer i 2020 har vært Halvar Sandell, Hannu Lehtonen, Fredrik Sidenvall, Daniel Johansson, Leif G. Jensen, Karsten Christensen, Erik Okkels, Jan Bygstad og Knut Alfsvåg. Hannu, Fredrik, Daniel, Leif og Karsten ble gjenvalgt på årsmøtet, og Knut ble gjenvalgt som formann.

På vegne av styret
Stavanger, 16. august 2021
Knut Alfsvåg

NELA-INFO
Formand: Dr. theol. Knut Alfsvåg, knut.alfsvag@vid.no
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR