NELA
NordEuropæisk Luther-Akademi

Web-stedets tekst blander norsk, svensk og dansk.
Information in English

Senest opdateret 20.09.2021
webmaster@lutherakademi.org

NELA's årsmøde 2021
blev afholdt digitalt 16. september 2021.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkendt

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere.
Ordstyrer Erik A.H.Okkels. Referent Karsten Christensen, Underskrivere Alf Danbolt og Michael Lerche Nygaard.

3. Årsberetning, regnskap og revisjon.
Godkendt.

4. Godkjenning av regnskap og bestemmelse om ansvarsfrihet for styret.
Godkendt. Vedtaget ansvarsfrihed for styret.

5. Valg av styremedlemmer for to år.
Genvalg til Karsten Christensen, Erik Okkels, Jan Bygstad, Halvar Sandell.

6. Valg av styreleder for to år.
Erik A.H. Okkels vælges.

7. Valg av 2 revisorer.
Genvalg af Marja-Liisa Nore og Petri Kivenheimo.

8. Medlemsavgiften.
40 Euro for enkeltmedlemmer, 50 Euro for ægtepar, 20 Euro for studerende.

Årsmelding for NELA for 2020

Konferansen for 2020 skulle vært arrangert i København i oktober med temaet «Kristus i Det gamle testamente». Den måtte avlyses pga. corona. Vi prøver å arrangere en ny konferanse i København 30. oktober – 2. november 2022 med samme tema og mange av de samme foredragsholderne.

Det var ett styremøte i København i februar 2020 som drøftet planene for konferanser i 2020 og 2021. Dessuten hadde styret to digitale styremøter, og en del kontakt på epost mellom styremøtene. Ettersom konferansen ble avlyst, måtte også årsmøtet avholdes digitalt.

Styremedlemmer i 2020 har vært Halvar Sandell, Hannu Lehtonen, Fredrik Sidenvall, Daniel Johansson, Leif G. Jensen, Karsten Christensen, Erik Okkels, Jan Bygstad og Knut Alfsvåg. Hannu, Fredrik, Daniel, Leif og Karsten ble gjenvalgt på årsmøtet, og Knut ble gjenvalgt som formann.

På vegne av styret
Stavanger, 16. august 2021
Knut Alfsvåg

NELA-INFO
Formand: Pastor Erik A. H. Okkels, erik_okkels@hotmail.com
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR