NELA
NordEuropæisk Luther-Akademi

Web-stedets tekst blander norsk, svensk og dansk.
Information in English

Senest opdateret 03.09.2021
webmaster@lutherakademi.org

NELAs årsmøde 16. sept. 2021 kl. 19

Årsmødet holdes digitalt. Medlemmer får tilsendt zoom-link. Dagsorden og årsmelding 2020 kan ses i dette link

Symposium 2021

Symposiet 16.-20. sep. 2021 i Wittenberg blev aflyst pga. corona-usikkerhed og kun få tilmeldte.

NELAs styre håber at konfrencen 2021 i stedet kan holdes i 2023. Tidspunkt og sted bekendtgøres senere.

Symposium 2022

Kristus i Det Gamle Testamente

København, 30. okt. - 2. nov. 2022

Link til program

INFORMATION om
NordEuropæisk Luther-Akademi

Formål og mission
"NELA's syfte är att värna, förnya, skape förståelse för och sprida kännedom i de nordeuropeiska lutherska kyrkorna om deras teologiska arv och stimulera forskning kring detta. Allt detta skall göras under trohet mot den heliga Skrift och såsom de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna (Konkordieboken) om Skriften vittnar." (Stadgar §2)

"NELA's formål er at værne om, fornye, skabe forståelse for og sprede viden i de nordeuropæiske lutherske kirker om deres teologiske arv og at stimulere forskning omkring denne arv. Det skal gøres i troskab mod Den hellige Skrift, sådan som de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter (Konkordiebogen) vidner om Skriften." (Vedtægter §2)
Læs mere

Historie og aktiviteter
NELA blev stiftet i 1997 og oprettet som forening august 1998.
Det arrangeres i reglen et teologisk symposium hvert år om efteråret.
Læs mere

Vedtægter / Stadgar
Læs mere

Medlemskab
"Medlemskab i föreningen vinnes genom kallelse från styrelsen. Till medlemmar kan styrelsen antage personer som omfatter föreningens syfte og grunddokument." (Stadgar §4).

NELA-INFO
Formand: Dr. theol. Knut Alfsvåg, knut.alfsvag@vid.no
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR