NELA
NordEuropæisk Luther-Akademi

Web-stedets tekst blander norsk, svensk og dansk.
Information in English
Senest opdateret 2.10.2020. webmaster@lutherakademi.org

Nyt fra NELA's årsmøde 27. oktober 2020:

Årsmødet blev afholdt på GoogleMeet med deltagelse af medlemmer fra Finland, Norge, Sverige og Danmark. Formanden åbnede med læsning fra 2 Korintherbrev 13 og bøn. Han nævnte særligt "Vi formår ikke noget imod sandheden, men kun for den" (vers 8).

Pastor Erik Okkels førte som ordstyrer deltagerne gennem dagsordenen. Årsmelding og regnskab for NELA for 2019 blev godkendt. Styremedlemmer på valg blev genvalgt. Der var genvalg til prof. dr. Knut Alfsvåg som formand for Nela og genvalg til revisorer og sekretær. Årsmødet mindedes pastor Annssi Simojokis hjemlov til herlighed hos Herren i taknemmelighed for hans tjeneste i Nordeuropæisk Lutherakademi.

Årsmelding for NELA for 2019 til årsmøtet 27. oktober 2020.

NELAs konferanse i 2019 ble holdt i Misjonssalen i Oslo 9.-10. oktober 2019. Hovedtema var dåpen og dens bruk. Foredragsholdere var Daniel Johanson, Samuli Siikavirta, Knut Alfsvåg, Charles Gieschen, Thor Henrik With, Halvar Sandell og Arve Brunvoll. Jan Bygstad måtte melde sykdomsforfall. Konferansen samlet nærmere 40 deltagere, og fikk gode tilbakemeldinger.

På årsmøtet ble Jan Bygstad, Erik Okkels, Halvar Sandell og Knut Alfsvåg gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Knut Alfsvåg ble gjenvalgt som foreningens formann.

I 2019 hadde NELA styremøte i Martinskirken i København 25. februar og styremøter på Skype 10. april og 17. september. Styremøtene planla konferansen i Oslo og en ny konferanse i København i oktober 2020. Pga. reiserestriksjoner skapt av covid19 er det blitt besluttet å utsette konferansen i København til oktober 2022, og å gjennomføre den med omtrent samme program som det som var planlagt for årets konferanse. Det planlegges i mellomtiden en konferanse i Wittenberg 16.-20. september 2021.

Stavanger 1. oktober 2020
På vegne av styret
Knut Alfsvåg

Nyt fra NELA's styrelse 1. oktober 2020:

Online-Årsmøde 27.10.2020 kl. 18

NELA afholder årsmøde 27. okt. kl. 18.

Der vil blive oprettet et link, som styrelsen sender i epost til medlemmene og evt. andre interesserte.

Interesserede kan henvende sig til formanden eller et styremedlem for at få det tilsendt (se e-mail-adresser nederst på denne side).

NELA's formand dr. theol. Knut Alfsvåg meddeler forslag til dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
3. Årsberetning, regnskap og revisjon
4. Godkjenning av regnskap og bestemmelse om ansvarsfrihet for styret
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av 2 revisorer '
7. Medlemsavgiften

Nyt fra NELA's styrelse 21. aug. 2020:

Symposiet 2020, 25.-28. oktober er AFLYST PÅ GRUND AF COVID-19 REJSERESTRIKTIONER.

Symposium 2020, October 25-28, IS CANCELLED DUE TO COVID-19-TRAVEL RESTRICTIONS

Vi håber, at symposiet kan holdes om to år 30.10.-2.11.2022. Se mere her

Symposium i 2021 er under planlægning. Sted: Wittenberg. Dato: 16.-20. sept. 2021.

INFORMATION om
NordEuropæisk Luther-Akademi

Formål og mission
"NELA's syfte är att värna, förnya, skape förståelse för och sprida kännedom i de nordeuropeiska lutherska kyrkorna om deras teologiska arv och stimulera forskning kring detta. Allt detta skall göras under trohet mot den heliga Skrift och såsom de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna (Konkordieboken) om Skriften vittnar." (Stadgar §2)

"NELA's formål er at værne om, fornye, skabe forståelse for og sprede viden i de nordeuropæiske lutherske kirker om deres teologiske arv og at stimulere forskning omkring denne arv. Det skal gøres i troskab mod Den hellige Skrift, sådan som de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter (Konkordiebogen) vidner om Skriften." (Vedtægter §2)
Læs mere

Historie og aktiviteter
NELA blev stiftet i 1997 og oprettet som forening august 1998.
Det arrangeres i reglen et teologisk symposium hvert år om efteråret.
Læs mere

Vedtægter / Stadgar
Læs mere

Medlemskab
"Medlemskab i föreningen vinnes genom kallelse från styrelsen. Till medlemmar kan styrelsen antage personer som omfatter föreningens syfte og grunddokument." (Stadgar §4).

NELA-INFO
Formand: Dr. theol. Knut Alfsvåg, knut.alfsvag@vid.no
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR