Opdateret 22.04.2024

NordEuropæisk LutherAkademi
SYMPOSIUM 2024

Dato: Onsdag 13. - fredag 15. november 2024
Sted: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, 41132 Göteborg

Tema: "Jøderne, Israel og kirken…"

Knut Alfsvåg,
– ”For jøde først” Om kristen misjon till jøder og hedninger
– Martin Luther og jøderne – på 1500-talet och i debatten på 2000-talet

Jan Bygstad,
– Fariseism och kristendom
– Treenigheten i Gamla testamentet

Reidar Hvalvik,
– "Israels plass i frelseshistorien - belyst ut fra Rom 9-11."
– Ytterligare ett föredrag

Daniel Johansson,
– Felix Mendelssohn, en judisk lutheran

Torbjörn Johansson,
– Judarna, Dietrich Bonhoeffer och Bethelbekännelsen 1933

Sahar Sadlovsky,
– A Christian Hermeneutics Concerning Old Testament Promises and Prophesies to Israel. Recognizing the Christological Dynamic Between the Old and the New
– A Non-Dispensational Model for loving Identification with Mission to Jews. The Biblical Mandate of Gentile Christians to be Light to Israel

Timo Laato,
– Hela Israel ska bli frälst. Om tolkningen av Rom 11 (arb. titel)

NELA-INFO
Formand: pastor Erik A. H. Okkels, erik_okkels@hotmail.com
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR