Opdateret 19.06.2024

NordEuropæisk LutherAkademi
SYMPOSIUM 2024

Dato: Torsdag 14. - lørdag 16. november 2024
Sted: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, 41132 Göteborg

PROGRAM

Tema: "Jøderne, Israel og kirken…"


Foto leveret af NELA i Sverige i PDF-program

Kyrkans relation till judarna och judarnas förhållande till landet Israel – dessa och liknande frågor har flitigt behandlats genom historien. De politiska och ideologiska dimensionerna har visat sig vara mycket laddade, men hur har den teologiska dimensionen sett ut? Vad får en teologisk analys i Bibelns ljus för konsekvenser för kyrkans uppdrag idag i relation till det judiska folket?

Välkommen till en konferens som adresserar temat ”Judarna, Israel och kyrkan” ur ett bibliskt och kyrkohistoriskt perspektiv!

TORSDAG 14 NOVEMBER

14:00 Inledning

Reidar Hvalvik: Det jødiske nærværet i den tidlige kirkehistorien

15:30 Kaffe

16:00 Knut Alfsvåg: ”For jøde først”: Om kristen misjon till jøder og hedninger

17:30 Kvällsmat

19:00 Daniel Johansson: Felix Mendelssohn, en evangelisk-luthersk jude

Gemütlichkeit

21:00 Aftonbön

FREDAG 15 NOVEMBER

9:00 Morgonbön

9:15 Knut Alfsvåg: Martin Luther og jøderne – på 1500-talet och i debatten på 2000-talet

10:30 Kaffe

11:00 Sahar Sadlovsky: Gentile Christians to be Light to Israel? A Non-Dispensational Model for Mission to Jews

Lunch på egen hand

14:00 Reidar Hvalvik: Israels plats i frälsningshistorien enligt Romarbrevet 9-11

15:00 Kaffe

15:30 Sahar Sadlovsky: Old Testament Promises to Israel. A Christological reading?

16:00 Timo Laato: "Så ska hela Israel bli frälst" (Rom 11:26)

16:30 Samtal och diskussion utifrån eftermiddagens föredrag

17:30 Kvällsmat

19:00 Jan Bygstad: Fariseism och kristendom

20:15 Årsmöte

21:00 Aftonbön

LÖRDAG 16 NOVEMBER / FAKULTETENS DAG

9:00 Morgonbön

9:15 Daniel Johansson: Bibeltimma över sändebrevet till församlingen i Filadelfia (Upp 3:7-13)

10:00 Jan Bygstad: Treenigheten och Gamla testamentet

11:00 Kaffe, smörgås

11:30 Torbjörn Johansson: Judarna, Dietrich Bonhoeffer och Bethelbekännelsen 1933

12:30 Avslutning

Foredragsholdere

Reidar Hvalvik, Prof. em. Menighetsfakulteten, Oslo
Knut Alfsvåg, Professor VID, Stavanger
Daniel Johansson, Lektor Församlingsfakulteten
Sahar Sadlovsky, Missionär Tel Aviv
Timo Laato, Lektor Församlingsfakulteten
Jan Bygstad, Pastor DELK-kyrkan i Bergen
Torbjörn Johansson, Rektor Församlingsfakulteten

Praktiskt

Tid: 14–16 november 2024.
Notera att konferensen övergår i Fakultetens dag på lördagen (www.ffg.se)

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg

Konferensavgift: 600 kr (300 kr/dag torsdag-fredag). För medlemmar: 400 kr. För studenter: 300 kr (möjligt att söka stipendium). I konferensavgiften ingår kaffe och fika, övrig mat på egen hand

Anmälan: senast 15 oktober till info@ffg.se eller +46 31-778 35 40

NELA-INFO
Formand: pastor Erik A. H. Okkels, erik_okkels@hotmail.com
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR